Наши лекари на Трећој конференцији лекара опште медицине-породичне медицине у Београду

Наши лекари на Трећој конференцији лекара опште медицине-породичне медицине у Београду

Улога лекара опште медицине – породичне медицине: између потребе и могућности била је тема Треће конференције лекара опште медицине – породичне медицине југоисточне Европе, која је одржана у Београду. Нашу установу на овој конференцији представљале су др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора Дома здравља, др Наталија Јовановић, ауторка постер презентације „Никотинска зависност – табакоманија“ и коауторка др Гордана Петров Савић.

Конференција је била прилика да се размене искуства из различитих земаља, а на теме:

– Здравствена политика примарне здравствене заштите-породичне медицине ( финансирање,организација)

– Да ли је породична медицина атрактивна и привлачна за младе лекаре (програм едукације, начин и квалитет едукације)

Конференцији су присуствовали представници Бугарске, Турске, Румуније, Македоније, Црне Горе, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Словеније, Хрватске и Србије. Учесници овог стручног скупа јединствени су у закључку да су реформе у свим земљама тешке и дуготрајне, запослени у свим здравственим установама суочавају се са сличним проблемима око финансирања примарне здравствене заштите као и организације рада.