ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Деривати нафте

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА – Деривати нафте

OBAVESENJE O POKRETANJU PREGOVARACKOG POSTUPKA-DERIVATI NAFTE

17-14011OdlukaODodeliUgovoraUPregovarackomPostupkuBezObjavljivanjaPozivaZaPodnosenjePonuda

17-14011-derivati -ObavestenjeOZakljucenomUgovoru-