Одржан састанак Управног одбора Коморе здравствених установа Србије

Одржан састанак Управног одбора Коморе здравствених установа Србије

Састанак Управног одбора Коморе здравствених установа, који је одржан у Београду, присуствовала је директорка нашег Дома здравља прим. др Весна Ђурић, заменик председника УО Коморе. Састанку су присуствовали и представници Министарства здравља и Републичког фонда здравственог осигурања. Најважнија тачка дневног реда је био известај који је поднео секретар Коморе о изворима финансирања здравствених установа у протеклом периоду.

– Из ово извештаја јасно се види да значајан део установе финансирају сопственим приходима. Ступањем на снагу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему за кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање, од 1. јануара 2014. године, престају да важе одредбе закона и других прописа којима се уређује припадност сопствених прихода уколико се за то створе технички услови. На овај начин установе не би располагале сопственим приходима. То би довело до немогућности функционисања здравствених установа, па ће Комора уз подршку Министарства и РФЗО поднети иницијативу за измену закона – истиче прим. др Весна Ђурић, заменик председника УО Коморе здравствених установа Србије.

Комора здравствених установа Србије је удружење здравствених установа основаних од стране Републике, аутономне покрајине или локалне самоуправе, у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа. Циљ удруживања здравствених установа у Комору је, између осталог, унапређење рада, економике пословања и остваривање других задатака и циљева од заједничког интереса.