Одржан семинар посвећен заштити права пацијената

Одржан семинар посвећен заштити права пацијената

Семинар „Заштита права пацијената“, који је данас одржан у Београду, имао је за циљ да се преиспитају могућности и ограничења за јасно изражену намеру да у центру система здравствене заштите, у већој мери него до сада, буде пацијент. Семинар је отворила проф.др Славица Ђукић Дејановић, а наш Дом здравља представљале су прим. др Весна Ђурић, директорка, др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора и дипл.правник Верица Вујанић, заштитник права пацијената.

За остварење циља ефикасније заштите права пацијената неопходна је даља модернизација система здравствене заштите преиспитивањем његовог правног и организационог оквира, техника и метода менаџмента и савремене кадровске политике. На семинару је отворен један број актуелних питања и понуђени су одгвори како унапредити заштиту права пацијената, уз одговарајуће учешће, права и обавезе различитих актера из система здравствене заштите.