Одржати и унапредити остварене стандарде – план за 2012. годину

Одржати и унапредити остварене стандарде – план за 2012. годину

Имајући у виду да је опредељење нашег Дома здравља и нашег оснивача, Града, да се обезбеди квалитетна здравственa заштита на целом подручју Градске управе и да се она учини што доступнијом, и у 2012. години наставићемо да улажемо у реконструкцију и адаптацију постојећег простора, али и да градимо амбуланте где за то има потребе, а у складу са могућностима.

Тако ће у овој години, према плану, почети изградња објекта у Месној заједници Поцерски Причиновић, а реконструисаћемо објекат у Белој Реци, који је затворен већ дуже време. Град је наручио пројекте за ова два објекта. Наставићемо инвестиционо улагање и у свим осталим својим објектима. Најпре у оним у којима је то најпотребније – између осталог план је да се настави реконструкција амбуланте у Мајуру, у којој би требало да заменимо столарију и урадимо реконструкцију подова, пошто смо током прошле године заменили кров. План је да у овој години завршимо и комплетну изолацију објекта у Прњавору и да заменимо остатак дотрајале столарије у овој амбуланти.

Како је инфраструктура само један од предуслова добре и квалитетне здравствене заштите, наставићемо ангажовање и на свему осталом што је неопходно за одржавање и унапређење постигнутих стандарда. Наставићемо континуиране медицинске едукације, имамо и неколико лекара на специјализацији али и одобрене три нове специјализације. Све ово, уверени смо, на прави начин ће допринети да и у наредном периоду останемо међу узорним здравственим установама у нашој земљи.