Пацијенти се o задовољству услугом изјаснили у анкети

Пацијенти се o задовољству услугом изјаснили у анкети

У Дому здравља Шабац у понедељак је спроведена анкета о задовољству корисника услуга. У нашој установи анкетирани су пацијенти у службама општe медицинe, здравственe заштитe жена, здравственe заштитe деце и стоматолошкe здравственe заштитe деце. Од укупно 1929 пацијената анкетне листиће попунио је 1151 који је био на прегледу у некој од ових служби. Анкета је упућена Заводу за јавно здравље у Шапцу на обраду и анализу, а њени резултати ће бити прослеђени Инситуту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ у Београду.

Анкетирање корисника наших услуга има за циљ да се, у поптуно анонимном истраживању, дође до изворних информација о њиховим утисцима и задовољству квалитетом услуге коју добијају у нашој установ. Резултати анкете могу се користити у даљем унапређењу нашег рада и постизању још бољих услова лечења и веће ефикасности система здравствене заштите.