Почиње Недеља здравља уста и зуба

Почиње Недеља здравља уста и зуба

Како би се указало на значај  оралног здравља и велике заступљености  болести уста и зуба сваке године, током треће недеље маја, у Србији се обележава Недеља здравља уста и зуба. XXIII Недеља здравља уста и зуба, ове године, под слоганом Здрави зуби за здрав живот” има јасну поруку колико је здравље зуба важно за очување укупног здравља.

– Док су у развијеним земљама каријес и остала орална обољења у опадању, код нас су још на високом нивоу. Пример су деца пред полазак у школу – у свету у том узрасту деца имају све здраве зубе, а код нас само 22-25% деце у том узрасту има све здраве зубе. И у осталим старосним групацијама стање је слично. Најугроженији су одојчад, мала деца као и труднице и породиље. Главни проблем је низак обухват стоматолошком заштитом циљне популације одојчади и мале деце, као и жена у току трудноће и после порођаја – каже др Зорица Божић, начелница Службе стоматологије Дома здравља Шабац.

Овакво стање се може поправити обавезом родитеља да доведу децу на први стоматолошки преглед већ у првој години живота.

– Ту нам могу помоћи педијатри и захваљујући њима сада је тај обухват већи наго раније, али то је још увек недовољно. Жељени резултат – здрав осмех наше деце једино можемо постићи тимским радом – родитељи – стоматолог – предшколске, школске установе, медији и сви који могу да утичу на едукацију родитеља и деце – истиче др Божић.

За добре резултате у раду, осим промоције здравља и превенције болести, потребни су и добри услови рада, па је потребно реконструисати простор Службе стоматологије, каже начелница.

– Стоматолози у Дому здравља раде у простору који једини није реновиран и то нам смета. Кад су у питању наши пацијенти немамо лифт у згради, па су наших услуга лишени хендикепирани, стари и родитељи са децом у колицима – наглашава др Божић.

Орално здравље – учесталост оболевања, фактори ризика, превенција

Орално здравље

Орално здравље је нераскидиви део општег здравља човека и подразумева здравље уста, зуба, десни и свих потпорних ткива у устима. Обољења уста и зуба, каријес (зубни квар) и пародонтопатије (обољење потпорног апарата зуба),  имају велики здравствени, социјални и економски значај те представљају јавноздравствени проблем у многим земљама света.

Учесталост оболевања

Оралне болести су међу најчешћим хроничним болестима. Широм света, 90% становништва је под ризиком да оболи од неког облика обољења уста и зуба. У свету 60%-90% школске деце има каријес, а 16–40% деце узраста 6–12 година је имало неку трауму зуба услед небезбедних игралишта и школског окружења, саобраћајних удеса и насиља. Преко 50% популације у Европи пати од неког облика периодонталног обољења, а више од једне десетине становништва има тежи облик периодонталних обољења, са преваленцом између 70-85% у старосној групи 60-65 година. Висока преваленца периодонталних обољења је у вези са чињеницом да велики број старих људи нема све своје зубе и да болује од дијабетеса. У високо развијеним земљама света, 5%-10% друштвених здравствених трошкова је повезано са оралним здрављем.

Истраживање здравља уста и зуба деце, које је спровела Клиника за дечју и превентивну стоматологију Стоматолошког факултета у Београду 2008. године показује да међу трогодишњацима све здраве зубе има 55,4% деце, у групи шестогодишњака тај проценат је 21,7%, а код петнаестогодишњака свега 7,8% деце има све здраве зубе.

Упркос смањењу раширености каријеса, ово обољење и даље остаје проблем за велики број људи из Источне Европе и за социјално и економски угрожене групе становништва у свим земљама ЕУ. Орална обољења су и у Србији чешћа међу сиромашним и посебно осетљивим популационим групама.

Фактори ризика и мере за очување оралног здравља

Фактори ризика за настанак оралних обољења нису само лоша орална хигијена, већ и фактори који су значајни и за настанак обољења срца и крвних судова, малигних обољења, дијабетеса, као што су неправилна исхрана, употреба дуванских производа, штетна употреба алкохола, али и социјалне детерминанте здравља.

Препоруке за смањење фактора ризика:

•        Смањење уноса шећера  и  избалансирана исхрана

•        Престанак пушења

•        Престанак или смањење конзумирања алкохола

•       Одржавање адекватне хигијене

•        Коришћење заштитне опреме за спортске активности и придржавање прописаних мера безбедности у саобраћају

•        Безбедно физичко окружење

Са циљем промоције здравља уста и зуба, унапређење здравља уста и зуба деце и омладине до 18 година и унапређење здравља уста и зуба жена у вези са трудноћом 2009. године усвојен је Национални програм превентивне стоматолошке здравствене заштите. Овим програмом се  уређују активности на унапређењу и очувању здравља уста и зуба деце, омладине и жена у вези са трудноћом. Национални програм подразумева организовано спровођење превентивних мера на унапређењу здравља уста и зуба деце, омладине до 18 година и жена у вези са трудноћом, као и кординацију активности свих учесника у Републици Србији.

Докази из истраживања и искуства из многих земаља света недвосмислено показују да свеобухватна превенција представља најисплативији, најједноставнији и најквалитетнији начин заштите оралног здравља.

Недеља здравља уста и зуба у Републици Сррбији се обележава  уз подршку Министарства здравља Републике Србије, а у организацији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” и Стоматолошког факултета Универзитета у Београду.