Дом здравља Шабац у поступку јавне набавке за пројекат „АДАПТАЦИЈA ПРОСТОРА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА“

Дом здравља Шабац у поступку јавне набавке за пројекат „АДАПТАЦИЈA ПРОСТОРА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА“

Дом здравља Шабац као наручилац спроводи   набавку за извођење радова на пословима адаптације простора у објекту за здравствену заштиту жена ( Шабац, Ул. Попа Карана број 2). Набавка се спроводи   у оквиру пројекта „ DILS“ – пружање унапређених услуга на локалном нивоу.

Заинтересована лица могу учествовати у овој   набавци тиме што ће преузети конкурсну документацију за учествовање у поступку   набавке на адреси наручиоца (Дом здравља Шабац, Попа Карана 2, зграда управе, канцеларија 8 ), или наручиоцу доставити податке за достављање конкурсне докуметнације поштом или електронски .

Контакт телефон наручиоца : 015/ 363 632, факс 015/ 343 630, е-mail: nabavna@dzsabac.org.rs .

Конкурсна документација се може преузети или доставити почев од 21.01.2013. године.  Понуде се достављају сходно захтевима конкурсне докуметнације . Рок за достављање понуда је 05.02.2013. године .

Контакт особа за додатне информације је Милена Поповић, шеф одељења за техничке послове ДЗ Шабац, 015/ 363 359.