Привремени вакцинални пункт у Служби кућног лечења и неге

Привремени вакцинални пункт у Служби кућног лечења и неге

Због новонасталих неповољних временских прилика изазваних високим спољним температурама и немогућношћу хлађења простора на пункту за масовну имунизацију који се налази у фискултурној сали средње Економске школе у улици Стана Милановић број 2 у Шапцу, Дом здравља „Др Драга Љочић“ обавештава грађане да ће вакцинални пункт бити измештен од 24.06.2021. године од 14 сати.

Привремени вакцинални пункт биће отворен у Служби кућног лечења и неге у улици Попа Карана број 2 и радиће сваког радног дана и викендом у периоду од 07:00 до 20:00 сати и то у две смене. Простор је климатизован како би се омогућили оптимални услови за рад запослених, испоштовао хладни ланац вакцинације и адекватни услови за спровођење имунизације наших грађана.