Програм за подршку дојењу, развојној и породичној нези новорођенчета

Програм за подршку дојењу, развојној и породичној нези новорођенчета

Радна група за праћење и процену спровођења Програма за подршку дојењу, развојној и породичној нези новорођенчета  је дана 17.12.2021 посетила нашу Установу. У посети су биле прим. др Олга Станојловић (КБЦ Звездара), Данијела Вељковић, дипломирана медицинска сестра  (ГАК „Народни фронт“), др Оливера Стојановић (ЗЈЗ Шабац) и др Мирјана Живковић Шуловић (ИЈЗС „Др Милан Јовановић Батут).

Испред Дома здравља састанку су присуствовали Данијела Марковић – виша медицинска сестра,  координатор за подршку дојењу у Установи, др Мирослав Миљешић – заменик директора, др Соња Ђерић –  помоћник директора за медицинске послове, др Слађана Каурин Милетић – помоћник директора за квалитет, др Снежана Бишевац, нечелник Службе за дечију здравствену заштиту и Драгана Симеуновић – виша медицинска  сестра, главна сестра Дома здравља.

У току састанка истакнут је значај Програма за подршку дојењу и проверено је вођење евиденције показатеља за праћење Националног програм. Чланови радне групе су показали разумевање за проблеме на које наилазе запослени у спровођењу програма у околностима постојања пандемије изазване корана вирусом. Запослени у Дому здравља су добили смернице и упуства за даљи рад на спровођењу програма, као и за рад на унапређењу активности у наредном периоду.