Радови у Другој здравственој амбуланти

Радови у Другој здравственој амбуланти

Побољшање услова лечења и рада, уз повећање енергетске ефикасности, један је од приоритета у раду наше установе. После уградње нове столарије, настављени су радови на термоизолацији зграде Друге здравствене амбуланте у улици Стојана Новаковића у Шапцу.

На овај начин постижемо уштеду енергије, смањујемо трошкове, што је у складу са политиком града о енергетској ефикасности. У исто време побољшавају се услови за лечење наших корисника и рад запослених.
– Одлични су услови сада, а, видим, биће још и бољи. Одлични су и лекари и сестре – каже једна од наших корисница.
Бољи услови одговарају и лекарима, па дежурни у овој амбуланти истичу да су задовољни што се ради управо у овом објекту и што је установа имала разумевања за њихове потребе.