Редовни гинеколошки прегледи могу бити и једном годишње, објашњава прим. др Весна Ђурић, директорка Дома здравља

Редовни гинеколошки прегледи могу бити и једном годишње, објашњава прим. др Весна Ђурић, директорка Дома здравља

Поводом написа у медијима и интересовања јавности везаног за гинеколошке прегледе прим. др Весна Ђурић, директорка Дома здравља Шабац, појаснила је да пацијенткиње своје право на ову врсту здравствене заштите могу остварити и чешће од једном у три године, што је дефинисано Правилником о обиму и садржају права на здравствену заштиту.

 

– Овај документ, који важи од почетка ове године, предвиђа да пацијенткиње имају право на систематски гинеколошки прегледи једном у три године, али ће им услуга бити пружена и уколико се јаве једном годишње – рекла је прим. др Весна Ђурић.