Стручни скуп „Комуникација у професионалној пракси здравствених радника као темељ успешног лечења”

Стручни скуп „Комуникација у професионалној пракси здравствених радника као темељ успешног лечења”

У петак, 1. 12. 2023. године у Конференцијском центру Научно технолошког парка у Београду одржан је стручни скуп „Комуникација у професионалној пракси здравствених радника као темељ успешног лечења”.

Овладавање вештинама које омогућавају квалитетну и стандардизовану комуникацију између здравствених професионалаца и пацијената представља изазов како за здравстене установе и медицинско особље, тако и за друштво у целини, јер предсатвља уједно и могућност и предуслов за унапређење квалитета пружене здравствене услуге.

 

Идеја стручног скупа „Комуникација у професионалној пракси здравствених радника као темељ успешног лечења” је да уз неопходни теоријски, али и практични приступ, овладате вештинама које омогућавају успешну комуникацију између здравствених професионалаца и пацијената, са посебним освртом на саопштавање „тешких” дијагноза и „лоших” информација.

 

Скупу су присуствовале др Јасмина Станковић, директорка Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац, др Соња Ђерић, помоћник директора за медицинске послове и др Слађана Каурин Милетић, помоћник директора за квалитет.

 

Предавачи и теме :

  • проф. др Тамара Кликовац са Универзитета у Београду, Филозофски факултет – Одељење психологије, тема „Психилошки аспекти успешне комуникације са пацијентима“
  • др Снежана Пантић Аксентијевић из Министарства здравља, тема „Здравствени систем у Србији“
  • прим. др Ђерђи Шарић онколог из ОБ Сомбор, председница Налор, тема „Комуникација са пацијентом“