Светски дан борбе против туберкулозе

Светски дан борбе против туберкулозе

Светски дан борбе против туберкулозе обележава се 24. марта како бисмо подигли свест јавности о здравственом, социјалном и економском утицају туберкулозе и скренули пажњу на усмеравање напора ка елиминацији туберкулозе као јавноздравственог проблема.

Ове године обележава се 137. годишњица објаве др Роберта Kоха о открићу бацила туберкулозе, узрочника ове болести.

Упркос значајном напретку оствареном у контроли туберкулозе у последњих неколико деценија, према подацима Светске здравствене организације из 2017. године туберкулоза представља десети по учесталости узрок смрти у свету и водећи узрок смрти од једног инфективног агенса, учесталији у односу на HIV/AIDS.

Процењено је да је укупно 10 милиона људи оболело од туберкулозе у 2017. години, од тога око један милион деце. Од укупног броја оболелих, тек је 60% регистровано. Током исте године, од туберкулозе је свакога дана умирало више од 4500 особа.

Озбиљност националних епидемија је веома различита у земљама. У 2017. било је мање од 10 нових случајева на 100.000 становника у већини земаља са високим приходима, док је више од 150 на 100.000 дијагностиковано у већини земаља са највећим оптерећењем туберкулозом (Индија, Kина, Филипини, Пакистан, Нигерија, Бангладеш и Јужна Африка).

Резистентна туберкулоза представља велику претњу здрављу и може угрозити дугогодишњи напоре и остварене резултате у сузбијању ове болести. Током 2017. године забележено је 558.000 нових случајева туберкулозе резистентне на рифампицин у свету, од чега је 457.000 имало мултирезистенту туберкулозу. Скоро половина (47%) случајева мултирезистентне туберкулозе су били становници Индије, Kине и Руске Федерације. Процењује се да тек једна четвртина оболелих од резистентних облика туберкулозе има приступ лечењу.

Слика: printscreen

Поред резистентне туберкулозе, коинфекција туберкулозом и ХИВ-ом, мигрантска криза, неравномерна расподела финансијских ресурса су главне препреке елиминацији туберкулозе као јавноздравственог проблема у свету.

У Европској унији и Европској економској заједници годишње се пријављује око 60.000 случајева оболевања од туберкулозе. Стопа пријављивања се смањује само за око 5% сваке године. Потребан је пад од најмање 10% да би се постигли циљеви одрживог развоја и циљеви глобалне стратегије за елиминацију ТБ као јавноздравственог проблема.

Србија се, као и сваке године, и 24. марта 2019. године придружује светској кампањи обележавања Светског дана борбе против туберкулозе под слоганом „Време је” позивајући све носиоце програмских активности и заједницу на одржавање континуитета у посвећености борби против туберкулозе, побољшање дијагностике и лечења ове болести, смањења стигме и дискриминације, повећана улагања у активности програма, као и са циљем скретања пажње на проблем резистентне туберкулозе који обухвата једну трећину свих потврђених резистенција на антимикробне агенсе, као и употребу дувана међу оболелима као растући проблем (преузмите лифлет о туберкулози и употреби дувана).

Република Србија бележи континуиран тренд смањења стопе пријављивања туберкулозе, са 37/100.000 у 2003. години на 11/100.000 становника у 2017. години, што је сврстава међу земље са ниским оптерећењем туберкулозом у региону Европе.

У 2017. години пријављене су 743 особе оболеле од свих облика туберкулозе, што чини нотификациону стопу од 11 на 100.000 становника.

Национални програм контроле туберкулозе у Републици Србији спроводи се у оквиру Програма здравствене заштите становништва од заразних болести.

Савремена контрола туберкулозе и свеобухватан задатак елиминације туберкулозе као јавноздравственог проблема у групи земаља са ниском стопом туберкулозе, којој Република Србија припада, подразумева даље ширење обима и домета дијагностичко-терапијских интервенција које укључују: брзу дијагностику туберкулозе, потпун обухват тестирањем резистенције узрочника на лекове, доступност нових лекова за лечење резистентних облика болести, дијагностику летентне туберкулозне инфекције и превенцију активне туберкулозе као и контролу употребе психоактивних супстанци.

Време је за:

  • Савременији програм превенције и контроле туберкулозе
  • Савременије водиче за дијагностику и лечење свих облика болести
  • Доступност нових лекова за резистентне облике болести
  • Бржу дијагностику болести
  • Бољи обухват тестирањем резистенције узрочника на лекове
  • Дијагностику латентне туберкулозне инфекције и превенцију активне болести
  • контролу употребе дувана и помоћ у одвикавању оболелих од туберкулозе
  • Мултидисциплинарну и мултисекторску сарадњу на постизању бољих резултата лечења