У Градској управи Шапца новинарима представљен рад Дома здравља Шабац

У Градској управи Шапца новинарима представљен рад Дома здравља Шабац

Директорка Дома здравља Шабац прим. др Весна Ђурић и градоначелник Шапца Милош Милошевић представили су данас новинарима досадашње активности наше установе, пројекте реализоване у периоду од априла 2007. до данас и оне које смо планирали за наредни период. То је била прилика да представнике јавног информисања упознамо са свим показатељима који говоре о нашем ангажовању на обезбеђењу квалитетне, безбедне и доступне здравствене заштите на целој територији Градске управе Шапца у протеклом периоду. Градоначелник Шапца Милош Милошевић истакао је задовољство радом наше установе.

– Ова институција функционисала је добро и чинила све што је у њеној моћи како би унапредила услуге које пружа грађанима – нагласио је градоначелник Милошевић.

Директорка Дома здравља Шабац прим.др Весна Ђурић новинарима је представила активности у свим сегментима нашег рада у протеклом периоду, наглашавајући велико залагање свих запослених на реализацији планираних послова, о чијој сложености говоре и подаци о томе да имамо 32 амбуланте, више од 560 запослених у примарној здравственој заштити и стоматологији, а да су у последњих пет година, од када је примарна здравствена заштита у надлежности локалне самоуправе, у изградњу, реконструкцију објеката, набавку медицинске и информатичке опреме, али и професионално усавршавање запослених, Град Шабац и Дом здравља Шабац уложили више од 1,6 милиона евра.

Опширније информације о свим нашим активностима, које смо предствили новинарима, садржи PRESS материјал који смо им поделили на данашњој конференцији, а који преносимо у целости.

 

ДОМ ЗДРАВЉА ШАБАЦ

 ПРВА АКРЕДИТОВАНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ

        Дом здравља Шабац основан је 16. априла 2007. године. Од оснивања, од када је област примарне здравствене заштите у надлежности локалне самоуправе, сваки појединачни сегмент нашег рада у потпуности је унапређен. Циљ нам је да, уз подршку Града, свим нашим суграђанима обезбедимо квалитетну и безбедну здравствену заштиту. Ако имамо у виду да ка нашој установи гравитира око 120.000 становника, а да Дом здравља има 32 објекта на градском и сеоском подручју шабачке Градске управе, са 483 запослена у примарној здравственој заштити и 80 у стоматологији, јасно је о колико захтевном и одговорном послу је реч. О стандардима које смо остварили говори и податак да смо прва акредитована здравствена установа у Мачванском округу и међу првима у Србији. Сертификат смо добили на период од три године, а квалитет рада запослених у Дому здравља илуструје и награда за квалитет, коју смо прошле године добили од Министарства здравља, као и награда за изврсност у изради стратешког плана и менаџмент у примарној здравствној заштити 2010. године .

Развој и унапређење неколико сегмената нашег пословања од приоритетног је значаја за квалитет и доступност здравствене услуге коју пружамо. Пре свега неопходна је била реконструкција постојећих, али и изградња нових објеката са циљем повећања доступности здравствене заштите, потом и набавка савремене и поуздане медицинске опреме, информатизација Установе, обнављање возног парка и професионално усавршавање запослених. Препознајући то као један од основних задатака Дом здравља Шабац и наш оснивач, Град Шабац, од оснивања до краја 2011. године у ове послове укупно су уложили 160.242.104,82 дин. односно око 1,6 милиона евра.

УКУПНА УЛАГАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ШАБАЦ У НАБАВКУ ОПРЕМЕ И ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ ОБЈЕКАТА У ПЕРИОДУ ОД 16.04.2007. ДО 31.12.2011. ГОДИНЕ

година опрема објекти укупно
2007 10.537.048,25 5.486.803,04 16.023.851,29
2008 14.606.351,67 28.343.947,12 42.950.298,79
2009 9.822.473,96 39.697.039,05 49.519.513,01
2010 17.141.052,40 25.267.143,21 42.408.195,61
2011 2.954.629,85 6.385.616,27 9.340.246,12
УКУПНО 55.061.556,13 105.180.548,69 160.242.104,82

Дом здравља Шабац је изградио 4 нова објекта,  3 здравствене амбуланте у Богосавцу, Мачванском Причиновићу и у Месној заједници Чавић укупне вредности око 15 милиона динара и гаражу за санитетска возила. Већина сеоских амбуланти је реконструисана и опремљена потпуно новом опремом за рад. Служба хитне медицинске помоћи је премештена у нов простор који је предходно реновиран и прилагођен потребама службе. Улагање у објекте у овом периоду износило је више од 105 милиона динара. У моменту раздвајања 2007. године Дом здравља је имао 26 здравствених амбуланти док данас поседује 28 амбуланти на сеоском подручју и 4 амбуланте у граду.

У 2011.години  Дом здравља Шабац је организовао огранак Службе  хитне медицинске помоћи у амбуланти Прњавор. Радови на адаптацији простора и опремању коштало су око 1,5 милиона динара.

У моменту оснивања ДЗ Шабац ниједна сеоска амбуланта није имала исправну воду за пиће! Данас у свим амбулантама постоје системи за контролу воде путем реверсне осмозе, односно све амбуланте имају здраву пијаћу воду. Данас су две Здравствене амбуланте у Јеленчи и Варни прикључене на градски водовод, а у плану је и прикључење ЗА Горња Врањска и Прњавор.

Све сеоске амбуланте у моменту одвајања грејале су се на чврсто гориво. Дом здравља Шабац је улагањима у термо-изолационе радове и замену фасадне столарије створио услове за прелазак на чистији и здравији систем грејања тако да данас у многим сеоским амбулантама имамо централно грејање на струју. То су амбуланте у Слепчевићу, Ориду, Криваји, Дреновцу, Јеленчи, Табановићу, Мачванском Причиновићу, Липолисту, Чавићу, Богосавцу и Змињаку. Од 28 здравствених амбуланти на сеоском подручју  26  је  опремљено са клима уређајима што знатно олакшава рад у летњим месецима и обезбеђује боље услове за лечење пацијената и рад запослених.

У набавку медицинске и немедицинске  опреме укупно је у протеклом периоду уложено преко 55 милиона динара. Од медицинске опреме 2007. године Дом здравља Шабац наследио је само 32 ЕКГ апарата од којих је 10 апарата одмах расходовано. Данас су све амбуланте ДЗ Шабац опремљене са ЕКГ апаратима којих има укупно 45. Такође, свака амбуланта је опремљена савременим вагама са висинометром. У тренутку раздвајања 2007. године ДЗ Шабац је наследио 8 вага а данас поседује 41 вагу. Улагано је у набавку аутоклава, две стоматолошке столице, ултразвучни апарат, ЦТГ апарата, опрема за протетику, два гинеколошка стола, дефибрилатори, инхалатори итд.

У овом периду је обављена информатизација дома здравља. За набавку рачунара, пратеће опреме и умрежавање је уложено 7.361.974,17 динара. Сви објекти Дома здравља су повезани у јединствен информациони систем.

Инфраструктура и опрема нужан су предуслов доброг и квалитетног рада, али безбедне здравствене заштите нема без стручњака. Важност професионалног усавршавања условило је да Дом здравља Шабац издвоји значајна средства за континуирану едукацију и усавршавање запослених. У периоду од оснивања до краја 2011. године за ове намене издвојено је око  8,4 милиона динара. Улагање средстава у ове намене  за резултат има чињеницу да се квалификациона структура запослених у ДЗ Шабац данас знатно побољшала, односно данас ДЗ Шабац има има 80 лекара који су завршили специјализацију, 6 лекара који се тренутно налазе на специјализацији и три лекара која су добила сагласност Министарства здравља за отпочињање процеса специјализације. У тренутку оснивања Дома здравља Шабац било је 67 лекара специјалиста.

Квалитетну здравствену заштиту, која је на овај начин обезбеђена, потребно је учинити што доступнијом. Зато смо значајна средства уложили и у опремање возног парка.

У тренутку раздвајања од болнице из тадашњег Здравственог центра 2007. године, Дому здравља Шабац припала су 24 аутомобила просечне старости преко 10 година. Од укупног броја возила 15 возила је било неисправно, а 5

возила су исте године расходована и продата. До краја 2011. године зановљено је укупно 21 возило, а само у последње три године купљено је 15 нових возила. Данас возни парк Дома здравља Шабац располаже са  укупно 23 нова возила просечне старости до 3 године. Једно од возила је специјално возило за транспорт инфективног медицинског отпада.

Дом здравља Шабац је у току 2010. започео, а  2011. године завршио процес акредитације и постао прва акредитована установа на територији Мачванског округа. Сертификат о акредитацији додељен је Дому здравља

Шабац на период од 3 године. Укупни трошкови акредитације износили су 1.360.000,00динара, од чега је Град Шабац учествовао са 385.000,00динара, док је остатак финансиран учешћем у пројекту Министарства здравља.

Дом здравља Шабац је учествовао и у другим пројектима Министарства здравља у циљу побољшања и изједначавања услова рада и квалитета здравствене заштите како у граду тако и на сеоском подручју. Од средстава из ДИЛС пројекта у 2010.години је добијено 1,1 милион динара, који су утрошени за даље унапређење информационог система. За време учешћа у пројекту Подршка примени капитације Дом здравља је добио информатичку опрему вредну око 10 милиона динара.