У сусрет Светском дану вода – о квалитету воде у нашим амбулантама

У сусрет Светском дану вода – о квалитету воде у нашим амбулантама

Светски дан вода ове године посвећен је сарадњи, као и цела 2013. година, када је вода, њен значај и квалитет у питању, одлучиле су Уједињене нације. Циљ Светског дана вода је да се истакне важност водних ресурса и потреба за њиховим одрживим управљањем, као и да се представе активности које се предузимају у овој области. Са тим циљем о оном што смо ми предузели на поправљању квалитета воде у својим здравственим амбулантама последњих година, али и о квалитету воде коју пију Шапчани разговарали смо са др Игором Драгичевићем, специјалистом хигијене и помоћником директора за медицинске послове у Заводу за јавно здравље Шабац.

– Што се тиче Дома здравља Шабац, у последњих неколико година учињени су велики напори, а и улагања да се квалитет воде у здравственим станицама и амбулантама доведе на ниво прописан Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. Укратко, реверсна осмоза (РО) је напредни поступак пречишћавања воде, који подразумева филтрацију воде кроз специјалне филтере. Предност РО је што може да пречишћава најразличитије врсте неисправности, наравно уз одговарајуће техничке адаптације. Резултат је вода која је хемијски и бактериолошки исправна, а уједно је и омекшана. Недостаци су цена и мали капацитети. У случају амбуланти се решење показало адекватним, уз одговарајуће одржавање од стране стручних лица и правилно руковање од стране запослених. Дом здравља Шабац је урадио највише, остали Домови здравља у округу су започели процес уградњи реверзних осмоза, а неки нису ни то – каже др Игор Драгичевић, специјалиста хигијене, помоћник директора Завода за јавно здравље Шабац.

Има ли места која имају проблема са квалитетом воде?

– Лошија ситуација је у школама, нарочито у посавотамнавском крају, који припада општинама Шабац и Владимирци. Најгоре стање је у селима Миокус, Драгојевац, Мрђеновац. Ми смо контактирали локалне самоуправе у Шапцу и Владимирцима које су показале спремност да се хитно приступи решевању овог великог јавно-здравственог проблема. Наравно, у поменутим селима остаје проблем свих индивидуалнох бунара. Иначе је проблем квалитета воде у селима, због неадекватних водних објеката, близине загађивача (штале, ђубришта), интензивне пољопривредне производње.

Какав је квалитет воде шабачког ЈКП „Водовод“?

– Вода у шабачком „Водоводу“ је одличног квалитета и потпуно исправна за пиће. Велики број грађана пије воду са артешких бунара по граду, а и селима за које не постоје подаци, јер нема надзора над квалитетом воде. Последње анализе воде из артешких бунара су рађене крајем 2011. године. За грађане који пију воду из сопствених бунара у граду и приградским насељима, а има их не мали број, стање је исто као по селима. Непроверено, нема редовног надзора и своди се на личну иницијативу власника бунара који самоиницијативно прегледају воду. На основу тих анализа ми грађанима дајемо савет да ли могу да наставе користити воду из сопственог бунара, предузимају мере по нашем предлогу или да се прикључју на водоводну мрежу.

Има ли потребе за куповином флаширане воде?

– У Шапцу нема потребе за пијењем флаширане воде, јер је вода из мреже истог квалитета. Конзумирање минералних вода мора бити ограничено, нарочито ако имају већу количину натријума на највише 1,5 литара на дан. Флаширане воде које се могу без ограничења су оне са смањеним садржајем минерала (натријум испод 10 мг/л).

Порука стручњака:

– Не треба куповати којекакве филтере, пречистаче и сличне ствари које се рекламирају на телевизији или их продају по принципу мултилевела, на пијаци. Код таквих производа купац једино може бити сигуран да је остао без суме новца коју је дао приликом куповине.