За стручно усавршавање – десет специјализација

За стручно усавршавање – десет специјализација

Професионално усавршавање један је од приоритета у раду наше установе. Зато су континуирана едукација и специјализације наших лекара на врху листе наших приоритета. У складу с тима Дом здравља Шабац донео је одлуку да још десет лекара упути на усавршавање – додељено је пет специјализације из опште медицине, три из педијатрије и по једна из области ургентне медицине и гинекологије. Предлог специјализација упућен је Заводу за јавно здравље, а потом ће бити упућен Министарству здравља на усвајање. Верујемо да су, осим личне посвећености и хуманости, за квалитет посла који обављамо од изузетне важности знање и стручност коју поседујемо.

PRITISAK