Завршени послови на реконструкцији амбуланте у Варни. Ускоро и апотека.

Завршени послови на реконструкцији амбуланте у Варни. Ускоро и апотека.

Добра сарадња са осталим релевантним здравственим и другим установама, као и шабачком локалном самоуправом, једна је од најзначајнијих одлика нашег рада у протеклом периоду. Уверени смо да само на тај начин можемо адекватно одговорити на све изазове које носи свакодневно обављање изузетно одговорног посла који нам је поверен. На темељу оваквих уверења, а на иницијативу житеља Варне и околних села, направили смо договор о уступању дела простора здравствене амбуланте у овом поцерском селу за потребе отварања апотеке.

Све послове на реконструкцији амбуланте, кречење и замену столарије, завршили смо. Очекујемо да ускоро и „Апотека Шабац“ заврши своје активности на опремању простора у ком ће отворити свој објекат. По завршетку ових радова преостаје да се уради степениште и прилазна рампа за инвалиде. На тај начин објекат Дома здравља Шабац у Варни биће у потпуности функционалан и адекватно, у складу са стандардима, опремљен, на задовољство мештана овог, али и околних села Поцерине.