Здравствена писменост – предавање проф. др Александре Јовић Вранеш

Здравствена писменост – предавање проф. др Александре Јовић Вранеш

Проф. др Александра Јовић Вранеш, са Института за социјалну медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду одржала је данас предавање на тему „Здравствена писменост“.

Дом здравља „Др Драга Љочић“ константно унапређује знање својих запослених, са циљем јачања компетенција и побољшања квалитета својих услуга, истакао је др Бранко Вујковић, директор наше установе у сусрету са уваженом гошћом.
Предавање је било посвећено едукацији јавно здравствених професионалаца, а проф. др Александра Јовић Вранеш, говорила је, између осталог, о значају здравствене писмености, пружању здравствених информација и услуга и промоцији здравствене писмености, дефиницији и опису здравствене писмености, факторима који утичу на здравствену писменост, ко је под утицајем здравствене писмености, последицама ограничене здравствене писмености, учесницима у здравственој писмености, улози здравствене писмености у испуњавању основних здравствених услуга и примени здравствене писмености.