Предавање посвећено здравственој заштити Рома

Предавање посвећено здравственој заштити Рома

“Роми као вулнерабилна  група у здравственој заштити – приступ и недискриминација” била је тема курса, који је, у оквиру континуира-не едукације, одржано данас у нашем Дому здравља.

Kурс је организовало Удружење правника за медицинско и здравствено право Србије –СУПРАМ, под покровитељством ГИЗ-а – Немачке организације за међународну сарадњу.

Едукацији су присуствовали директорка Дома здравља “Др Драга Љочић” др Јасмина Станковић, др Слађана Kаурин Милетић, помоћник директора за медицинске послове, Сања Иванковић, главна сестра Дома здравља, лекари, медицинске сестре и социјани радници из наше установе и Центра за социјални рад.

Говорило се о  стереотипима, предрасудама и дискриминацији према Ромима, доступности здравствене и социјалне заштите и основним начелима недискриминације, а предавања су држали еминентни стручњаци Инстута друштвених наука, Факултета политичких наука, Коморе социјалне заштите и Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад.

Дискутовало се и о заштити права Рома као пацијената, учесници су били и активни у дискусији, а улазни и излазни тест о данашњој едукацији били су својеврсна провера стечених знања.