3. децембар – Међународни дан особа са инвалидитетом

3. децембар – Међународни дан особа са инвалидитетом

Око десет одсто светске популације су особе са инвалидитетом. Особе са једнакiм правима на живот достојан човека. У Србији је око 800.000 особа са инвалидитетом. Хендикеп и здравствени су међу бројним проблемима који муче ову популацију. Они се сусрећу са недостатком образовања, лошим материјалним положајем и друштвеном искљученошћу.

Инвалидитет је од најранијег узраста препрека за социјализацију, па у Развојном саветовалишту Службе за здравствену заштиту деце нашег Дома здравља настоје да децу са сметњама у развоју припреме за што самосталнији живот, да их уче како да се носе са својим инвалидитетом, а родитељима помажу да на адекватан начин негују своје дете и створе предуслове за укључивање такве деце, касније и одраслих, у свакодневни живот.

Осим настојања да особе са инвалидитетом, у домену својих могућности, оснажимо као личности, пружајући подршку породици, настојимо да, у мери у којој је то могуће, здравствену заштиту њима учинимо што доступнијом – уклањањем физичких баријера и изградњом рампи, али, пре свега, развојем свести о њиховом праву на живот какав заслужују.

osobe sa invaliditetom

[licenca opis=““ sajt=“flickr“ autor=“Taber Andrew Bain“ sajt_link=“www.flickr.com“ original_link=“http://www.flickr.com/photos/andrewbain/2643589547/“ autor_link=“http://www.flickr.com/photos/andrewbain/“ licenca=“CreativeCommonc Attribution 2.0″ licenca_link=“http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en“]