инвалидитет Tag

Око десет одсто светске популације су особе са инвалидитетом. Особе са једнакiм правима на живот достојан човека. У Србији је око 800.000 особа са инвалидитетом. Хендикеп и здравствени су међу бројним проблемима који муче ову популацију. Они се сусрећу са недостатком образовања, лошим материјалним положајем и друштвеном искљученошћу.