Акредитацијска посета Дому здравља Шабац у другој половини маја

Акредитацијска посета Дому здравља Шабац у другој половини маја

Од 15. до 31. маја Дом здравља Шабац посетиће спољашњи оцењивачи који контролишу примену стандарда постигнутих у процесу акредитације. Посета је једнодневна, а у нашој установи боравиће два спољашња оцењивача. Како смо и раније истицали, акредитација није циљ по себи, а пуна примена усвојених стандарда у свакодневном раду са пацијентима гарант је квалитета услуге.

Наш Дом здравља сертификат о акредитацији добио је у јулу 2011. на период од три године. Примена постигнутих стандарда која подразумева квалитет и професионалност примарни је циљ у нашем раду. Посете спољашњих оцењивача, који контролишу имплементацију стандарда, део су редовне процедуре у оквиру процеса акредитације.