квалитет Tag

Спољашњи оцењивачи боравили су у нашем Дому здравља крајем маја са циљем анализе, праћења и провере примене усвојених акредитацијских стандарда. Реч је о редовној посети спољашњих оцењивача, која се реализује после годину дана oд добијања сертификата, а у периоду трајања акредитације здравствене установе. У нашој установи тим спољашњих оцењивача чинили су др Данка Живановић и Стана Арсенијевић, дипломирани економиста. Током посете контролисана је примена свих стандарда који су акредитовани, а извештај о посети садржи похвале и општу оцену да је у протеклих годину дана доста урађено на даљем унапређењу квалитета здравствене заштите коју пружамо нашим суграђанима.

Редовна посета спољашњих оцењивача у оквиру контроле постигнутих и имплементираних стандарда у нашој здравственој установи реализована је крајем прошле недеље. У посети су нам били спољашњи оцењивачи Агенције за акредитацију здравствених установа Србије др Данка Живановић, специјалиста опште медицине из Дома здравља Ваљево и дипл. економиста Стана Арсенијевић из Дома здравља Крагујевац. У посети је била и Светлана Дрча стручни сарадник АЗУС-а.

Од 15. до 31. маја Дом здравља Шабац посетиће спољашњи оцењивачи који контролишу примену стандарда постигнутих у процесу акредитације. Посета је једнодневна, а у нашој установи боравиће два спољашња оцењивача. Како смо и раније истицали, акредитација није циљ по себи, а пуна примена усвојених стандарда у свакодневном раду са пацијентима гарант је квалитета услуге.

У прошлој години заштитнику пацијентових права Дома здравља Шабац писаним приговорима обратило се 17 пацијенaта. Пацијенти су се изјашњавали и путем писаних изјава остављених у сандучиће који су за ове намене постављени у чекаоницама наших служби. На овај начин у 2011. год. изјаснило се укупно 19 пацијената – а, од ових изјава, две су примедбе пацијената, док 17 изјава представља похвале за наш рад.

У службама опште медицине, здравствене заштите жена, здравствене заштите деце и стоматолошке здравствене заштите деце Дома здравља Шабац у понедељак, 5. децембра, спроведено је анкетно испитивање задовољства корисника здравственом заштитом. 

У склопу свих активности које наш Дом здравља спроводи са циљем унапређења квалитета наше услуге и ове године спровешћемо испитивањe задовољства корисника здравственом заштитом. Истраживање се спроводи у понедељак, 5. децембра, од 7 до 19 часова у службама опште медицине, здравствене заштите жена, здравствене заштите деце и стоматолошке здравствене заштите деце. 

Честитке поводом признања које је, на 7. Националној конференцији, добио Дом здравља Шабац, упутио нам је министар здравља у Влади Републике Србије проф. др Зоран Станковић. Писмо министра здравља сматрамо још једном потврдом квалитета свог рада и обавезом да и у наредном периоду радимо посвећено и предано на унапређењу свих аспеката здравствене заштите.

Резултати евалуације квалитета рада здравствених установа на основу показатеља квалитета који су праћени у 2010. години, кoји су представљени на VII Националној конференцији о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите - Увођење културе безбедности пацијената у систем здравствене заштите Републике Србије, која је, у организацији Министарства здравља Републике Србије, одржана у Београду, сврстали су наш Дом здравља међу водеће у нашој земљи. На овом престижном скупу струке у категорији домова здравља на територији преко 50.000 становника за најбоље проглашени су Дом здравља Шабац, ДЗ Сремска Митровица, ДЗ Нови Београд, ДЗ Јагодина и ДЗ Пирот.

У складу са законском нормативом, али и остваривањем основног циља наше установе – пружања квалитетне здравствене заштите, Дом здравља Шабац кроз институт Заштитника пацијентових права пружа могућност свим пацијентима да укажу на пропусте и сугеришу непоштовање процедура, уколико процене да су се нашли у таквој ситуацији. Према извештају дипл. правнице Верице Вујанић, која у Дому здравља ради овај посао, у првих шест месеци ове године заштитнику пацијентових права, писаним приговорима, обратило се укупно 6 пацијената.

Недавна посета спољашњих оцењивача Дому здравља Шабац је, као што смо и очекивали, била врло успешна. Права потврда је Извештај о резултатима посете, који садржи предлог да се наша установа акредитује на период од три године. На основу овог предлога коначну одлуку донеће Агенција за акредитацију.