Испитивање задовољства корисника здравственом заштитом

Испитивање задовољства корисника здравственом заштитом

У склопу свих активности које наш Дом здравља спроводи са циљем унапређења квалитета наше услуге и ове године спровешћемо испитивањe задовољства корисника здравственом заштитом. Истраживање се спроводи у понедељак, 5. децембра, од 7 до 19 часова у службама опште медицине, здравствене заштите жена, здравствене заштите деце и стоматолошке здравствене заштите деце. 

Циљ овог испитивања је да у непосредном контакту са нашим пацијентима добијемо одговоре на питања која се тичу квалитета услуга које пружамо и сви подаци добијени током овог истраживања користиће се само у те сврхе. Зато је изузетно важно да се што већи број корисника одазове нашем позиву и учествује у овом истраживању, искрено дајући одговоре на постављена питања. Важно је напоменути и да је анкета анонимна, а у службама дечје здравствене заштите и стоматолошке здравствене заштите деце, анкету попуњавају родитељи. Све ваше примедбе, предлози и сугестије, поштовани суграђани, биће нам драгоцене у даљем настојању да своје услуге учинимо што доступнијим и квалитетнијим.

Све податке прикупљене у овом истраживању Дом здравља Шабац доставља Заводу за јавно здравље Шабац, који обавља анализе података прикупљених у анкетама свих здравствених установа са ове територије. Сви, на тај начин, прикупљени подаци, биће прослеђени Институту за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и доступни јавности.