Бесплатна здравствена заштита за труднице, породиље и децу

Бесплатна здравствена заштита за труднице, породиље и децу

Проширена права из области здравствене заштите односе се на труднице, породиље и децу која су осигурана преко својих родитеља. Потребно је да труднице и жене у првој години после порођаја, уколико немају оверене здравствене књижице, попуне одговарајуће обрасце у Републичком заводу за здравствено осигурање, што ће им омогућити право на бесплатну здравствену заштиту. Исто право имају и деца, чији родитељи немају оверене здравствене књижице, јер послодавци нису измирили своје обавезе.

Реч је о деци и младима до завршетка студија, а њихово право на бесплатну здравствену заштиту остварује се на три месеца, па се потом може продужити.