Брже и једноставније до ортопедских помагала

Брже и једноставније до ортопедских помагала

Процедура за добијање ортопедских помагала од 1. марта једноставнија је и знатно ефикаснија, јер их сада преписују специјалисти, а не, као до сада, изабрани лекари. Само за нека помагала, која су у чешћој употреби, као што су пелене, игле, кесе, колостоми и сл., рецепте пишу изабрани лекари. Сва ова помагала, која су у њиховој надлежности, преписују се у количини која је потребна за тромесечну терапију, чиме се смањује број неопходних посета лекару.

До помагала као што су штаке, колица, слушни апарати и наочаре убудуће воде само рецепти специјалиста, па пацијенти не морају, после специјалистичког прегледа, поново код свог лекара. На овај начин штеди се време пацијената и лекара, процедура постаје једноставнија, а до неопходних медицинско-техничких помагала долази се брже. Новине у преписивању ортопедских помагала предвиђене су Правилником о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања.