Дом здравља Шабац оснажен знањем нових лекара специјалиста

Дом здравља Шабац оснажен знањем нових лекара специјалиста

Један од незаобилазних предуслова квалитетне здравствене заштите, какву гарантује Дом здравља Шабац, свакако је стручно усавршавање кадрова и њихова континуирана едукација. Имајући то у виду, наша установа, константно брине о унапређењу знања наших лекара пружајући им прилику за специјализације. Само у овој години седам лекара завршило је специјализације у области опште медицине и гинекологије и сада у нашим службама професионално обавља своје дужности примењујући новостечена стручна знања.

Služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva

Специјализацију у области опште медицине, у трајању од три године, завршили су:

Др Мила Маринковић

Др Даниела Петровић Бељић

Др Данијела Мартић Антић

Др Јасмина Иванић

Др Наталија Јовановић

и др Јасмина Срнић.

Служба за здравствену заштиту жена оснажена је за присуство још једног лекара специјалисте – у тиму ове Службе је, по завршетку четворогодишње специјализације, и гинеколог др Марија Живановић.

На овај начин подмлађен је специјалистички кадар Дома здравља Шабац, што ће допринети унапређењу квалитета наше услуге. Осим прилике за специјалистичко усавршавање у овој години наши лекари су имали и могућност да усвоје друга знања у областима свог рада. Три лекара у Служби дечје здравствене заштите завршили су обуку за рад на ултразвуку, а настављена је и пракса континуиране медицинске едукације наших лекара и сестара.