Дом здравља Шабац – пет година од оснивања

Дом здравља Шабац – пет година од оснивања

Дом здравља Шабац, као самостална установа, почео је са радом 16. априла 2007. године. Примарна здравствена заштита у последњих пет година у надлежности је локалне самоуправе, а захваљујући разумевању и доброј сарадњи са Градом, њен квалитет значајно је унапређен у свим сегментима у протеклом периоду.

– Интензивно смо радили на осавремењавању радног простора у свим нашим објектима – реконструисали смо и изградили три амбуланте, зановили медицинску и немедицинску опрему, информатизовали свој рад. Све ово је нужно довело до повећања квалитета наших услуга и постизања стандарда који су били неопходни да Дом здравља Шабац добије сертификат о акредитацији у јулу прошле године. Учествовали смо у више пројеката Министарства здравља и успешно их реализовали. У току је реализација завршне компоненте пројекта ДИЛС „Развој здравства Србије“, у оквиру које ће у рад Дома здравља бити имплементирано осам клиничких путева – истиче прим. др Весна Ђурић, директорка Дома здравља Шабац.

Акредитација нашег Дома здравља свакако је најважнији посао у протеклом периоду, а о квалитету рада сведоче и награде.

– Само захваљујући одговорном и вредном раду свих наших запослених било је могуће у протеклих пет година направити овако велики искорак у квалитету. Награде које смо добили, за стратешко планирање и изврсност менаџмента, али и за квалитет, које је доделило Министарство здравља Републике Србије, доказ су напретка који смо остварили у свом раду.

– Сматрам да је ангажовање свих запослених, уз подршку Градске управе Шабац, у свему овом одиграло пресудну улогу и искрено верујем да ће досадашњи резултати бити подстицај за будући рад – додаје директорка Дома здравља прим.др Весна Ђурић.

Изузетно важан сегмент у нашем раду у протеклих пет година представљало је стручно усавршавање запослених у Дому здравља Шабац.

– У послу који обављамо од изузетног је значаја професионалност, а основних предуслов за њу, осим посвећености у раду, свакако је стручност. Свесни свих могућности које пружа савремена наука и потребе за сталним образовањем и усавршавањем, ми на том пољу радимо врло ангажовано. Зато је од 135 лекара у примарној здравственој заштити чак 80 специјалиста, а у Служби стоматологије од 30 стоматолога 21 су специјалисти. Нове специјализације, које ће настати на темељу утврђених потреба, али и континуирана едукација у свим областима и даље остају један од наших приоритета. Јер, сигурна сам, то је једини прави пут да задржимо и додатно унапредимо достигнуте стандарде.

Дом здравља у сарадњи са Градском управом Шабац наставља да ради и на повећању доступности здравствене заштите – крајем јануара почели смо изградњу модерне амбуланте у насељу Летњиковац.

У овој амбуланти ће до брже и ефикасније услуге доћи око 10 хиљада житеља Летњиковца и околних насеља, а у изградњу објекта Град ће уложити 25 милиона динара. И изградња овог објекта потврђује наше основно опредељење – пружање брзе, безбедне и квалитетне здравствене заштите.