Доступнија и квалитетнија здравствена заштита остаје приоритетни циљ

Доступнија и квалитетнија здравствена заштита остаје приоритетни циљ

Дом здравља Шабац, респектабилна установа примарне здраствене заштите и ову годину приводи крају са позитивним резултатима пословања. Бројни пројекти успешно су реализовани у 2015., а планови за следећу годину су спремни. О томе разговарамо са прим. др Мирославом Поповићем, директором Дома здравља Шабац.

Са каквим резултатима Дом здравља Шабац приводи крају 2015. годину?

–  Крај ове године дочекали смо са позитивним финансијским билансом, а све планирае активности успешно смо реализовали. У току је израда централне стериизације, а почела је и санација крова на објекту који је некада коришћен као простор Дома здравља у Прњавору. На специјализацију смо послали пет лекара и два стоматолога, набављен је реанимобил, поправљене амбуланте у Рибарима и Добрићу, а отворена и амбуланта педијатрије у Мајуру, организовали смо једанаест акција Каравана здравља и два Базара здравља током којих смо прегледали више од  5оо особа са и без здравствено осигурања. Отворен је пункт Службе хитне медицинске помоћи у Волујцу, оснажен капацитет у кадровском и техничком смислу у овој служби, чиме су створени предуслови за још бржу и квалитетнију здравствену заштиту. У овој години набавили смо и два теренска аутомобила за кућне посете, аутоматски дефибриллатор, три портабилна ЕКГ апарата. Захаваљујући подршци Града, ангажовали смо десет лекара и десет медицинских техничара, почели смо пројекат “Лекар на кућном прагу”. Радили смо и на усавршавању наших стручњака,  па су два лекара гинеколога завршила курс за цитоскринере, а 10 лекара завршило је обуку за УЗ дијагностику. Дом здравља Шабац спроводи скрининг колоректалног и карцинома дојке. Наравно, ово су само неке од активности које посебно истичем, али бројне су и друге које спроводимо, а све уз свакодневни, веома обиман и захтеван, редован рад са нашим корисницима.

DOBRIC VRPCA

Који су били највећи успеси, а шта изазови за рад ове установе?

– Није нимало лако у овако тешком и одговорном послу који обављају свакодневно запослени у Дому здравља Шабац издвојити оно што је највећи успех, али ја сам уверен да су људи и њихово знање и професионалност наш највећи потенцијал. Зато мислим да је велики успех одржавање континуитета рада, улагање у људе, стручно усавршаавње, доступност здравствених преевнтивних прегледа на ширем ванградском подручју кроз акције Каравана здравља, оснивање пункта СХМП у Волујцу за ноћне смене, што је значајно за даље активирање ситема ургентне медицине. Изазов је  да у овом тешком времену задржимо овакав тренд одржавања опреме и објеката, усавршавања људства и набавке савремене дијагностичке опреме, али уверен сам да ћемо, уз помоћ Града и ресорног Министарства и даље посвећено радити на томе.

SVI ISPRED SANITETA

Радили сте на инфрастурктури, на усавршавању, набављана опрема – шта су циљеви у наредном периоду?

– Један од важних циљева у наредном периоду је поптуно обнављање објекта у Прњавору, након почетне реконструкције крова, потом изградња амбукланти у Јевремовцу и Штитару,адаптација простора за Едукациони центар и бројни други, када је у питању инфраструктурно одржавање објеката.

MAJUR

Циљ, мимо свих осталих, и даље, наравно, остаје снажење професионалних капацитета запослених, усавршавање знања, задржвање достигнутих и подизање осталих професионалних стандарда, јер, подсетићу Дом здравља Шабац је 2015. годину добио добијањем сертификата о акредитацију на период од седам година, што је изузетно признање, али и велика професионална обавеза. Посвећено ћемо радити да спровођењу своје хумане мисије и у наредном периоду, па користим прилику да свим нашим корисницима, сарадницима, пријатељима и, пре свега, запосленима у Дому здравља Шабац пожелим добро здравље, успех и срећу у следећој години.

PREGLED BAKA