Едукација компаније ЕКОЛАБ

Едукација компаније ЕКОЛАБ

Верујући да знање јесте моћ, своја знања и вештине настојимо да унапредимо у свим аспектима свог рада. У складу с тим одржали смо интерну едукацију компаније „ЕКОЛАБ“, лидера у производњи дезинфекционих средстава и најсавременијих, биоразградивих и биоцидних средстава. У оквиру презентације обављена је демонстрација дезинфекције и чишћења инструмената, хигијенаруку и коже, дезинфекција руку и коже, дозатора и опреме. Презентацији су присуствовали здравствени радници и сарадници, као и хигијеничари из наше установе, а едукацијом су били обухваћени и васпитачи и хигијеничари из предшколске установе.