Европска недеља превенције рака грлића материце

Европска недеља превенције рака грлића материце

Рак грлића материце сваке године се открије код приближно 60.000 жена у Европи, а скоро 30.000 жена умре од ове болести!Зато она представља озбиљан јавноздравствени проблем. Оно што забрињава је чињеница да се болест јавља у млађој животној доби и представља други најчешћи рак код жена старости од 15-44 године. Са циљем подизања нивоа знања и информисаности о раку грлића материце и превенцији од 19. до 25. јануара 2014. године обележава се VIII европска недеља превенције рака грлића материце, под слоганом „Уз Вашу помоћ, готово сваки случај рака грлића материце може бити спречен!“

У нашој земљи, рак грлића материце је по учесталости други водећи узрок оболевања и четврти узрок умирања од рака међу нашом женском популацијом. Већ дужи низ година код жена у Србији евидентира се једна од највиших стопа оболевања од рака грлића материце у Европи. У нашој земљи свакога дана најмање једна жена умре од рака грлића материце! Нарочито забрињава чињеница да је регистрована стопа морталитета од ове локализације рака код жена у нашој земљи скоро двоструко виша од истих стопа морталитета код жена у Европи. Већина ових смртних исхода могла се спречити да је болест откривена на време и да се благовремено приступило њеном лечењу.

Важно је знати да се скоро сваки случај рака грлића материце може спречити. Добро организовани скрининг програми могу да спрече и до 80% случајева рака грлића материце. Данас постоје и вакцине против инфекције изазване хуманим папилома вирусима (HPV) које су ефикасне у превенцији HPV инфекције тип 16 i 18 који су заједно одговорни за настанак 7 од 10 случајева рака грлића материце.

Програм организованог скрининга рака грлића материце спроводи се на територији Републике Србије од 2012.године. Уредбом усвојеном 16.августа 2013.године (Сл.Гл.РС бр 73⁄2013) утврђен је Национални програм раног откривања карцинома грлића материце. Програмом је дефинисано спровођење здравствене заштите и активности на унапређењу здравља, смањењу смртности од рака грлића материце и побољшању квалитета живота жена Србије.

Ова недеља превенције рака грлића материце треба да подстакне што боље спровођење програма организованог скрининга рака на Националном нивоу што је у складу и са радом Националне канцеларије за превенцију рака (www.skriningsrbija.rs).