ЈАВНА НАБАВКА 02-15 – Електричне машине, апарати и опрема, потрошни материјал