ЈАВНА НАБАВКА 32-16 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ШТАМПАЧА СА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

ЈАВНА НАБАВКА 32-16 – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКИ ШТАМПАЧА СА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

25.12.2015. 32-16-poziv (3)

25.12.2015. 32-16-konkursna portal (1)

28.12.2015. 32-16-pojašnjenje 1

28.12.2015. 32-16-konkursna portal2

06.01.2016. 32-16-ODLUKA O DODELI UGOVORA

15.01.2016. 32-16-ОBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU