ЈАВНА НАБАВКА 39-15 – Услуге сервиса и одржавања противпожарне опреме