ЈАВНА НАБАВКА 41-16 – Услуге одржавања фискалних уређаја