ЈАВНА НАБАВКА 48-15 – Услуге канализације – пражњење септичких јама, цистерни, санирање запушених канализационих система

ЈАВНА НАБАВКА 48-15 – Услуге канализације – пражњење септичких јама, цистерни, санирање запушених канализационих система

09.01.2015. 48-15-poziv

09.01.2015. 48-15 konkursna PORTAL1

15.01.2015. 48-15-pojašnjenje 1

24.02.2015. 48-15-ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ-УЈН