ЈАВНА НАБАВКА 58-16 – Адаптација простора за централну стерилизацију