ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

1.Возач – Служба хитне медицинске помоћи – 1 извршилац, са пуним радним временом, на одређено време, до повратка привремено одсутног запосленог због боловања

За више информација преузмите документ:javni oglas