Комисија за акредитацију: Дом здравља Шабац унапредио својe услуге

Комисија за акредитацију: Дом здравља Шабац унапредио својe услуге

Редовна годишња контрола Комисије за акредитацију завршена са највишим оценама – Дом здравља Шабац унапредио квалитет здравствене услуге! Закључак Комисије, после редовне годишње контроле:

„Општи утисак стечен током обиласка Дома здравља Шабац  је, да је ниво здравствених услуга које запослени пружају у оквиру примарне здравствене заштите којом се установа бави, подигнут на виши ниво у односу на ниво остварен током акредитацијке посете , постоји стални  напор руководства да се настави са унапређењем и побољшањем квалитета рада у свим службама  .У локалној самоуправи у потпуности је препознат значај превентивног рада ове установе и здравствено васпитног рада и у циљу остварења што бољих резултата дата је апсолутна подршка у нематеријалном и материјалном смислу.“

kolaz