НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС ГЛАВНИХ СЕСТАРА

НАЦИОНАЛНИ КОНГРЕС ГЛАВНИХ СЕСТАРА

 

У организацији Савеза удружења здравствених радника Србије, у Зрењанину је одржан Национални Конгрес медицинских сестара и здравствених техничара Србије, који је имао међународно учешће. Конгрес је одржан од  1. до 4.  децембра у хотелу „Војводина“ , под називом „Вођење, ангажовање,инспирација“ а под покровитељством Министарства здравља. Из Дома здравња „Др Драга Љочић“ Шабац, главна сестра установе, Драгана Симеуновић , је презентовала рад на тему „Организација рада у Дому здравља „Др Драга Љочић“.  Одржано је низ радионица, едукативних семинара, округлих столова и панела.

Свечаном отварању конгреса присуствовали су државни секретар у Министарству здравља Ференц Вицко, директор Коморе медицинских сестара и технипчара Србије Весна Јоцић и председница удружења здравствених радника Србије Радмила Нешић.

На овогодишњем Конгресу говорило се о важним здравственим темама као што су карциноми као и о здравственој нези и сестринству које чини најбројнију професију у здравству.

Стратегија за период до 2025. године (по директиви Светске здравствене организације) је препознати и решити проблеме недостатка медицинских сестара, њихово образовање, мањак кадра, исцрпљеност и обољевање усдлед синдрома изгарања.

„Ово је изузетна прилика за размену искустава, успостављање сарадње са представницима других здравствених установа и прилика за прикупљање нових и квалитетних информација и  новина у здравству“ – истакла је ВМС Драгана Симеуновић.