Наш циљ – константно унапређење услуга у свим сегментима

Наш циљ – константно унапређење услуга у свим сегментима

Константно унапређење квалитета пружених услуга један је од примарних циље Дома здравља Шабац. Имајући то у виду, наша установа континуирано ради на побољшању услова рада и пружању што квалитетније здравствене заштите нашим пацијентима.

Тако је последњих година, осим обимних инвестиција у изградњу, реконструкцију и адаптацију наших објеката доста урађено и на обнови возног парка, који омогућава правовремену и адекватну услуга запослених у Дому здравља Шабац. Наш возни парк допуњен је ових дана још једним возилом – реч је о „рено трефик“ аутомобилу који је намењен превозу пацијената за потребе дијализе са целог подручја градске управе. Ново возило купили смо уз помоћ локалне самоуправе, а на овај начин, нашим пацијентима олакшаћемо одлазак за терапију.