Нова шанса за стручно усавршавање

Нова шанса за стручно усавршавање

Стручни савет Дома здравља Шабац је усвојио предлог за специјализације – стручно усавршавање. Према овом предлогу лекари ће се усавршавати у области социјалне медицине (једна), педијатрије (једна), гинекологије и акушерства (једна) и опште медицине (пет).

???????????????????????????????

Предлог је одобрио Управни одбор Дома здравља, а, нова прилика за усавршавање наших колега биће нова шанса да, унапређењем знања, побољшамо квалитет здравствене услуге. Дом здравља Шабац, паралелно са свакодневним пословима у области куративе, интензивно ради на јачању свести о значају превенције, укључен је у националне скрининг програме, а, уз подршку Града улаже велика средства у обнављање опреме, инфраструктурно опремање и побољшање услова лечења наших корисника и рада запослених, на градском и сеоском подручју.