Обављено анкетирање задовољства запослених са циљем унапређења квалитета рада

Обављено анкетирање задовољства запослених са циљем унапређења квалитета рада

У Дому здравља Шабац јуче је спроведено анкетирање о задовољству запослених. Сви запослени анонимно су попуњавали  упитник који представља део Програма за унапређење квалитета рада у здравственим установама.

Између осталог, упитник садржи питања која се односе на задовољство запослених по питању услова рада, опреме коју користе у свом раду, услова за едукацију и професионално усавршавање, сарадње са колегама и подршке претпостављених. Део анкете се односи и на пројекцију положаја запослених у предстојећем периоду, а требало је одговорити и на питања везана за планове о начину професионалног ангажовања убудуће.

Упитник о задовољству попунило је 467 запослених у Дому здравља Шабац, а сви упитници прослеђени су Заводу за јавно здравље Шабац. Анкетирање задовољства запослених, као и прошлонедељно анкетирање задовољства корисника наших услуга има за циљ побољшање квалитета услуга које пружамо, али и услова у којима радимо.