задовољство запослених Tag

У Дому здравља Шабац јуче је спроведено анкетирање о задовољству запослених. Сви запослени анонимно су попуњавали  упитник који представља део Програма за унапређење квалитета рада у здравственим установама.