Обављено вакцинисање запослених у компанијaма YAZAKI и HEMOFARM

Обављено вакцинисање запослених у компанијaма YAZAKI и HEMOFARM

Мобилни тим Дома здравља „Др Драга Љочић“ Шабац који чине 2 лекара, 5 медицинских сестара и техничара и директорка Дома здравља организовали су вакцинацију у компанији YAZAKI на иницијативу руководства ове компаније.

Директорка је истакла важност имунизације у борби против COVID 19 инфекције, захвалила се руководству на позиву и истакла њихову бригу за здравље запослених, а тиме и здравље њихових породица.

Вакцинацијом ће се смањити морбидитет и морталитет тј. обољевање и умирање од COVID 19 инфекције, као и апсентизам тј. одсуствовање са посла што би отежало организацију рада у самој компанији.

Укупно је вакцинисано 222 запослена вакцином Sinofarm-a.

Дана 09.04.2021. организована је вакцинација у фирми Хемофарм за 28 пријављених запослених.

Иницијатива  је покренута од стране директора Горана Новаковића и Дејана Милошевића који је одговоран за безбедност и здравље на раду, а у договору са директорком Дома здравља. Она је похвалила руководсво које је схватило важност имунизације у борби против COVID 19 инфекције, а они су обећали да ће наставити са подстицањем запослених на одзив на имунизацију.

Вацинацију је спровео 1 мобилни тим у саставу једног лекара и две медицинске сестре. Вакцинисано је 7 запослених вакцином Sinofarm, 9 вакцином Pfizer i 12 вакцином Gam COVID Vac.

Договорено је да ће се наставити вакцинација у овој фирми, а запослени из Дома здравља радо ће се одазвати позиву.

Дом здравља „Др Драга Љочић“ Шабац апелује да се и друге фирме на овај начин укључе у имунизацију и тиме искажу бригу за здравље својих запослених, као и чланова њихових породица.