Одржана конференција посвећена попису медицинске опреме у здравственим установама у Србији

Одржана конференција посвећена попису медицинске опреме у здравственим установама у Србији

У оквиру активности пројекта Министарства здравља „Развој здравства Србије – додатно финансирање“ (РЗС-ДФ), који се финансира из кредита Светске банке, у периоду септембар – децембар 2011. године биће спроведен попис медицинске опреме у свим здравственим установама у Србији. На конференцији која је овим поводом одржана у Београду, у уводном излагању учесницима скупа су се обратиле др Дубравка Шарановић Рацић, помоћник министра здравља и прим. др Тања Кнежевић, директор Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“. Конференцији су присуствовали директори свих здравствених установа у Србији, међу којима и директорка Дома здравља Шабац прим. др Весна Ђурић.

Као део припремних активности кроз реализацију пројекта РЗС-ДФ, у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и групом експерата спроведено је ажурирање постојеће номенклатуре медицинске опреме у нашој земљи. Оваква ажурирана номенклатура користиће се приликом пописа медицинске опреме у свим здравственим установама из Плана мреже здравствених установа Србије.

Постојећа номенклатура, која датира из 2000. године, утврђена је Правилником о медицинској документацији, евиденцијама и извештајима о кадровима, опреми, просторијама и лековима у здравственим установама (Сл. Гласник РС 29/2000). Наведена номенклатура током година је застарела због чега се указала потреба њеног ажурирања и усаглашавања са моделима  номенклатура које се користе у Европи.

Основна листа медицинске опреме, која садржи око 300 јединица, утврђена је тако да задовољава потребе здравственог система на националном нивоу. Поред тога, постоји могућност да здравствене установе листу проширују у складу са сопственим потребама, односно, за потребе пописа сопственог инвентара.

Попис опреме, организацију и спровођење теоретских и практичних тренинга за менаџмент и техничко особље, спровешће међународна фирма ангажована од стране Министарства здравља. Едукација ће допринети подизању капацитета здравствених установа и мреже института / завода за јавно здравље да у будућности ажурирају податке о медицинској опреми.