Одржана седница Управног одбора Дома здравља Шабац

Одржана седница Управног одбора Дома здравља Шабац

Управни одбора Дома здравља Шабац 11. јануара одржао је тридесет шесту седницу. Једина тачка дневног реда била је Извештај о извршеном редовном годишњем попису средстава и извора средстава, са стањем на дан 31.12.2012.године.

Попис имовине Дома здравља је обавило девет пописних комисија уз координацију Централне пописне комисије. Централна пописна комисија, која је сачинила Извештај  о стању средстава и извора средстава по попису, није констатовала разлике између стварног, пописаног стања  и стања по књиговодственој евиденцији.

Чланови Управног одбора наше установе Извештај o стању средстава и извора средстава по попису усвојили су једногласно.