Одржана седница Управног одбора Дома здравља Шабац

Одржана седница Управног одбора Дома здравља Шабац

Управни одбор Дома здравља Шабац на XLI седници, одржаној 15. јануара, разматрао је и усвојио неколико докумената важних за досадашњи и будући рад установе. Управни одбор усвојио је  Извештај о извршеном редовном годишњем попису средстава и извора средстава на дан 31. 12. 2013., Правилник о буџетском рачуновоству за Дом здравља Шабац, Одлуку о промени планираних апропријација у Финансијском плану Дома здравља за 2013. годину и Одлуку којом се одобрава учешће директора Дома здравља у међународној размени у организацији European Hospital and Healthcare Federation (HOPE). Седници УО присуствовали су Живорад Алексић, др Братислава Божилов и медицинска сестра Маја Марковић.