Патронажне сестре на стручном скупу у Београду

Патронажне сестре на стручном скупу у Београду

Стручно-координативном састанку, у организацији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић“ Батут, а у циљу реализације националног „Програма рада поливалентне патронажне службе у Републици Србији“, координације и континуираног праћења рада поливалентне патронажне службе, као и међусобне сарадње и размене искустава у раду, који је одржан у Београду, присуствовале су Драгана Михаиловић и Гордана Тодић, патронажне сестре нашег Дома здравља.

Основне теме овог стручног скупа су биле Развој и унапређење поливалентне патронажне службе, Акредитација здравствених установа са посебним освртом на поливалентну патронажну службу, као и Активности професионалних удружења сестара и бабица. Предавачи су, између осталих, биле Зорка Зеба, вмс дисп.патронажног смера и дипл.економиста – менаџер у здравству и Светлана Дрча, високо-струковна сестра-специјалиста здравствене неге из огласти јавног здравља из Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Присуство запослених Дома здравља Шабац оваквим и сличним стручним скуповима сматрамо изузетно важним у унапређењу сопственог знања и вештина, што је, уверени смо, основни предуслов за пружање ефикасне, квалитетне и безбедне здравствене заштите нашим пацијентима, што нам је примарни циљ.